X
تبلیغات
رایتل
دسته‌بندی تکثیر گیاهان - سبز نیوز
مطالب کاربردی گیاهان زینتی.گیاهان دارویی.کشت قارچ.کشت گلخانه ای.تراریوم و بونسای
گرفتن وام گلخانه
راهنمای تهیه محلول های غذایی هیدرو پونیک
سه‌شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 12:07 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 1 نظر )

فرمول های غذایی متعددی برای کشت هیدروپونیک وجود دارد که بیش از 40 سال بر روی آنها تحقیق و مطالعه شده است.بعضی از این محلولها برای گیاهان خاصی طراحی شده اند ولی بعضی نیز برای تمام گیاهانی که در کشت هیدروپونیک استفاده می شوند بکار می روند. برای رشد گیاهان در کشت هیدروپونیک باید مقدار عناصر مختلف در یک رنج مشخص حفظ شوند که این کار نیاز به آزمایش مرتب محلول غذایی دارد. در کشت هیدروپونیک اشتباهات را به سختی می توان جبران کرد زیرا در این روش هر عنصر اثر خود را به سرعت نمایان می کند. بنابراین باید دقت زیادی در انتخاب یا ساخت محلول غذایی بکار برد.

میانگین عناصری که در یک محلول غذایی مناسب وجود دارد

عنصر

مقدار بر حسب PPM
نیتروژن(شکل نیترات) 70-300
نیتروژن(شکل آمونیوم) 0-31
پتاسیم 200-400
فسفر 30-90
کلسیم150-400
گوگرد 60-330
منیزیم 25-75
آهن 0.5-5.0
بر 0.1-1.0
منگنز 0.1-1.0
روی 0.02-0.2
مولیبدن 0.01-0.1
مس 0.02-0.2


آزمایشها نشان می دهد که هر یک از عناصر مورد نیاز گیاه کار بخصوصی در رشد گیاه انجام می دهد. بنابراین شناخت نقش عناصر و علائم کمبود و زیادی آنها برای کنترل تغییرات محلول الزامی است .

عناصر اصلی و مهم

نیتروژن:
نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن معمولا در بخشهای دیگری از سلول مثل کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.
علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه - تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و علائم شدیدتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.
علائم زیادی: افزایش نیتروژن باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.افزایش نیتروژن در محصولات میوه ای باعث آسیب شکوفه و گل می شود و کیفیت محصول را کاهش می دهد.
بهترین میزان برای یونهای نیترات 75% و برای آمونیوم25% می باشد. در سیستم های چرخه ای 5% آمونیوم از کل نیتروژن کافی است ولی در سیستم های غیر چرخه ای یک درصد بیشتری احتیاج است.
افزایش غلضت نیترات باعث کاهش تعداد تارهای کشنده ریشه نیز می شود. اگر منبع اصلی تامین نیتروژن آمونیوم با شد می تواند گیاه را مسموم کند. آثار این مسمومیت در ساقه و برگها توسعه پیدا می کند و برگها به صورت پیاله ظاهر می شوند و همچنین بافت های آوندی خراب می شوند. آمونیوم مانع از عملکرد کلسیم، که برای نگهداری دیواره سلولی لازم است می شود در نتیجه گیاه پژمرده می شود. اگر شاخه های مبتلا شده را از وسط ستون ریشه ای ببریم یک محیط سیاه و فاسد از بافت پیوندی را مشاهده می کنیم.
غلظت نیتروژن در اکثر فرمولهای محلول غذایی بین 100 تا 200 mg/l است و نسبت نیترات به آمونیوم در حدود 3 یا 4 به 1 است .
منابع نیتروژن عبارتند از : منو یا دی هیدروژن فسفات آمونیوم به عنوان معمولی ترین منبع تهیه آمونیوم می باشد. ولی در کل از نیترات کلسیم ، نیترات پتاسیم و اسید نیتریک برای تهیه نیترات و از نیترات آمونیوم برای تهیه آمونیوم استفاده می شود .

فسفر:
میزان فسفر در گیاهان از 2/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک تغییر می کند.
علائم کمبود: اولین علامت کمبود در رشد دیده می شود و سپس برگهای پیرتر به رنگ زرشکی سیر(ارغوانی) تبدیل می شوند.
علائم زیادی: اگر از 1% در ماده خشک بیشتر باشد باعث مسمومیت فسفر می شود. مسمومیت فسفر بر روی سایر عناصر مانند آهن، منگنز و روی تاثیر می گذارد.
غلظت فسفر در محلول غذایی: در اکثر فرمولهای غذایی غلظت فسفر بین 30 تا 50 mg/l می باشد. شکل فسفر در محلول غذایی به صورت منو یا دی هیدروژن فسفات است.

پتاسیم:
میزان پتاسیم در گیاه 25/1 تا 3 درصد در ماده خشک تغییر می کند.
علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشیه ای. علائم کمبود پتاسیم مانند سوختگی برگ است به صورتی که در کنار برگها بیشتر است. در اکثر فرمولهای محلول غذایی غلظت پتاسیم در حدود 200 mg/l و به صورت کاتیون است.
منابع تهیه پتاسیم: نیترات پتاسیم - سولفات پتاسیم یا کلرید پتاسیم

کلسیم:
میزان کلسیم در گیاهان در حدود 5/0 تا2% در ماده خشک است.
علائم کمبود: کمبود کلسیم به صورتی است که برگها به رنگ قهوه ای و یا سیاه ظاهر می شوند و حاشیه برگها نیز در هم فرو می روند. یکی دیگر از تاثیرهای کمبود کلسیم مرگ و پوسیدگی شکوفه و گل است.
علائم زیادی: باعث کمبود کاتیونهای مهم مثل پتاسیم و منیزیم می شود. غلظت کلسیم در اکثر محلول های غذایی در حدود 200 mg/l می باشد.
مهمترین منابع تهیه کلسیم در محلول غذایی نیترات کلسیم می باشد. در صورتی که حلالیت در آب کم باشد می توان از سولفات کلسیم به عنوان یک منبع تکمیلی استفاده کرد.

منیزیم:
میزان منیزیم در گیاه باید حدود 5/0 تا 2/0 درصد باشد. منیزیم در ساختار کلروفیل موجود است.
علائم کمبود: کلروز داخلی برگهای پیر. غلظت منیزیم حدود 50 mg/l و به شکل +mg2 در محلول غذایی است. منبع تهیه منیزیم سولفات منیزیم است.

گوگرد:
حجم گوگرد در گیاهان در حدود 15/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک است.
علائم کمبود گوگرد شبیه نیتروژن است به صورتی که تمام گیاه به رنگ سیز روشن تغییر می کند. غلظت گوگرد در بیشتر محلول های غذایی 50 mg/l به صورت -so42 است. نمک های سولفات پتاسیم، منیزیم و آمونیوم از مهمترین منابع تهیه گوگرد است.

عناصر کم مصرف

بر:
غلظت مناسب بر در حدود 50 تا 10 mg/l در ماده خشک است.
علائم کمبود: کاهش رشد و آسیب قسمتهای فوقانی گیاه و ریشه
علائم زیادی : بی رنگی و لکه دار شدن حاشیه برگها و همچنین مرگ حاشیه برگها
غلظت بر در انواع محلولهای غذایی در حدود 3/0 mg/l می باشد. اسید بوریک یکی از منابع تهیه بر است.

کلر:
غلظت کلر در برگها حدود 15/0 درصد است. میزان بیش از 1/0 برای اکثر میوه جات زیاد خواهد بود.
علائم کمبود: ازدیاد نمک در محیط - علائم مسمومیت سوختگی برگها یا حاشیه آنها و همچنین زردی بی موقع برگها است.
برخی از منابع تامین کلر عبارتند از : کلرید پتاسیم یا کلرید کلسیم - اگر غلظت کلر در محلول زیاد باشد مانع از جذب یونهای دیگر مانند نیترات می شود.

مس:
میزان مطلوب مس در حدود 10 تا 2 mg/l در (ppm) ماده خشک است. مس در فتوسنتز و همچنین در ترکیب پروتئین کلروپلاست نقش دارد. مس بعنوان یک آنزیم فعال کننده شناخته می شود.
علائم کمبود: توقف رشد گیاهان و کلروز برگهای پیر از علائم کمبود مس است . همچنین در رشد محصولات میوه ای  تاثیر می گذارد و محصولات آنها از حالت طبیعی کوچکتر هستند.
غلظت مطلوب در محلول غذایی 001/0 تا 01/0  mg/l می باشد. میزان بیشتر از 4 mg/l در محلول غذایی باعثشیوع بیماری های قارچی می شود.
منبع تهیه مس سولفات مس می باشد.

آهن:
میزان مناسب آهن در اکثر محصولات حدود 50 تا 100 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: کم شدن رنگ سبز گیاه بدلیل کاهش کلروفیل. تفاوت علائم کمبود آهن با منیزیم در این است که کمبود آهن ابتدا در برگهای جوان ظاهر می شود ولی منیزیم در برگهای پیر زودتر مشاهده می شود.
منابع تهیه:FeEDTA به عنوان معمولی ترین منبع و آهن های دیگر به صورت مرکب هستند. مثل سولفات آهن، فسفات آهن که شکل های غیر آلی آهن هستند و سیترات آهن و تارتارات آهن که دو شکل آلی آهن هستند.

منگنز:
میزان مطلوب منگنز در میوه جات حدود 100 تا 20 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: در برگهای جوان به شکل یک کلروز داخلی و میانی نمایان می شود.
علائم زیادی: به صورت نقاط قهوه ای در بعضی از برگهای پیر و یا لکه های سیاه رنگ روی شاخه و میوه ظاهر می شود.این علائم در کمبود آهن نیز مشاهده می شوند که برای اطمینان یک تجزیه گیاهی لازم است.
غلظت منگنز در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گیاه وجود دارد و برای تهیه آن از سولفات منگنز استفاده می شود.

مولیبدن:
 مولیبدن در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گیاه وجود دارد.
مولیبدن یک ترکیب مهم در دو آنزیم است. آنزیم تثبیت نیتروژن و احیاء یون نیترات.
علائم کمبود: این علائم شبیه کمبود نیتروژن است و رشد و نمو گل کم می شود.افتادگی گل کلم یکی از نمونه های کمبود مولیبدن است.
در بیشتر فرمولهای محلول غذایی غلظت آن حدود 5/0 mg/l در (ppm) و به شکل آنیون -MoO42 در محلول موجود است.
منبع تهیه: مولیبدات آمونیوم

روی:
غلظت آن50 تا 5 mg/l در (ppm) در ماده خشک موجود است.
علائم کمبود: شبیه یک کلروز داخلی در برگهای تازه یافت می شود و باعث شکستگی و پارگی بعضی از برگها می شود. زیادی روی باعث کمبود آهن می شود.
غلظت در محلول غذایی: در بیشتر فرمولهای غذایی میزان آن 05/0 mg/l در (ppm) و به صورت کاتیون دو ظرفیتی است.
منبع تهیه : سولفات روی

مخلوط کردن مواد و ساخت محلول:
شما می توانید این مواد را جداگانه تهیه کنید و طبق نسبت های موجود با هم مخلوط کنید. قبل از مخلوط مواد به چند نکته توجه کنید.
به وزن و اندازه مواد غذایی دقت کنید.
مواد غذایی را در ظروف جداگانه قرار دهید تا از تناسب آنها مطمئن شوید.
مواد را یکباره با هم مخلوط نکنید و پس از مخلوط کردن آنها را دوباره بسنجید.
دقت محلول باید حدود 5% باشد.
هنگامی که از تناسب مواد مطمئن شدید آنها را در آب بریزید و آنها را در آب به خوبی مخلوط کنید و ظرف را به شدت تکان دهید.
بهتر است برای مخلوط کردن مواد  از آب گرم استفاده کنید.

تفاوت سیستم های کشت:
دو نوع روش کشت هیدروپونیک وجود دارد که هر کدام احتیاج به مدیریت خاصی دارد. در سیستم باز محلول غذایی فقط یکبار بکار می رود ولی در سیستم بسته محلول بصورت پیوسته و چرخه ای می باشد.

کیفیت آب:
کیفیت آب مهمترین مساله در تهیه محلول مناسب است. آبی که دارای مصارف خانگی و کشاورزی است حتما باید آزمایش شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ممکن است این آبها دارای موادی باشند که در رشد گیاه تاثیر بگذارند. آب سطحی ممکن است شامل میکروارگانیسم های بیماری زا یا جلبک ها باشد. این عوامل مشکلاتی در سیستم های کشت بوجود می آورند مثلا جلبک ها باعث انسداد دو راهی ها و دریچه ها می شوند. بنابراین برای تهیه آب مناسب باید از روشهای مختلفی استفاده کرد که استفاده از صافی برای تصفیه آب از مواد معلق نامطلوب یکی از این راههاست. در ضمن هزینه آزمایش کردن آب کمتر از هزینه از بین بردن مشکلات ناشی از استفاده آب نامطلوب است.

صاف کردن آب و محلول غذایی:
آب برای اینکه در سیستم کشت بکار گرفته شود باید از یک صافی مناسب مثل لایه های ماسه عبور داده شود. این کار می تواند ذرات معلق که ممکن است شامل موجودات ریز بیماری زا، جلبک ها و یا حتی رسوب بعضی از عناصر باشد را از آب جدا کند.
محلول غذایی را می توان با عبور اشعه ماوراء بنفش (UV) استریل کرد. برای این کار می توان از دو لامپ 16 وات(UV) در مسیر محلول غذایی استفاده کرد.

فرمولهای محلول غذایی:

فرمولهای محلول غذایی هوگلند

محلول مادر (پایه) Stock میزان کاربرد ml/l
محلول 1
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 1
نیترات پتاسیم 5
نیترات کلسیم 5
سولفات منیزیم 2
محلول 2
فسفات دی هیدروژن آمونیوم 1
نیترات پتاسیم 6
نیترات کلسیم 4
سولفات منیزیم 2

ریز مغذیهای محلول پایه

اسید بوریک 2/86
کلرید منگنز 1/81
سولفات روی 0/22
سولفات 0/08
اسید مولیبدات 0/02

آهن

برای محلول شماره 1: 5/0 درصد سیترات آمونیوم آهن 1
برای محلول شماره 2: 5/0 شلات آهن 2

برخی دیگر از فرمولهای غذایی

محلول Knop
منبع mg/l یا (g/l)
KNO3 0/2
Ca(NO3)2 0/8
NH2PO4 0/2
MgSO4 . 7H2O 0/2
FePO40/1
محلول هوگلند و اشنایدر
KNO3 0/31
Ca(NO3)2 0/82
MgSO4 . 7H2O0/49
KH2PO4 0/136
تارتارات فریک 1mg/l در 5/0 درصد محلول
ترلیز Trelease
KNO3 0/683
NH4)2SO4) 0/0679
KH2PO4 0/3468
K2HPO4 0/01233
CaCL2 0/4373
MgSO4  . 7H2O 0/4373
FeSO4  . 7H2O 0/00278
محلول Crone
منبع a b c
KNO3 1 0/75 0/75
Ca3(PO4)2 0/25 0/25 0/25
CaSO4  . 2H2O 0/25 0/25 0/50
Fe3(PO4)2  . 8H2O 0/25 0/25 0/25
MgSO4  . 7H2O 0/25 0/25 0/50

برخی فرمولهای غذایی تولید تجاری سبزیجات

میزان (g در 100 گالن آب)

منبعJohnson Jensen Larson Cooper
نیترات پتاسیم 95 77 67 221
فسفات منو پتاسیم 54 103 - 99
سولفات منیزیم پتاسیم - - 167 -
سولفات پتاسیم - - 130 -
نیترات کلسیم 173 189 360 380
سولفات منیزیم 95 187 - 194
اسید فسفریک 75% - - 40ml -
آهن شلات FeDTPA 9 9/6 12 30
اسید بوریک 0/5 1 2/2 0/6
سولفات مس 0/01 - 0/5 0/15
کلرید مس - 0/05 - -
سولفات منگنز 0/3 0/9 1/5 2/3
سولفات روی 0/4 0/15 0/5 0/17
اسید مولیبدیک 0/005 0/02 0/04 -
مولیبدات آمونیوم - - - 0/14

فرمول تولید سبزیجات به روش تجاری

میزان (cg در 100 گالن آب)

منبعJohnson Jensen Larson Cooper
نیتروژن 105 106 172 236
فسفر 33 62 41 60
پتاسیم 138 156 300 300
کلسیم 85 93 180 185
منیزیم 25 48 48 80
گوگرد 33 64 158 68
ریز مغذیها
بر 0/23 0/46 1 0/3
مس 0/01 0/05 0/3 0/1
آهن 2/3 3/8 3 0/1
منگنز 0/26 0/81 1/3 2
مولیبدن 0/007 0/03 0/07 0/2
روی 0/024 0/09 0/3 0/1

گونه های مختلف در ابتدای رشد احتیاج به اصلاح در ترکیب محلول غذایی دارند. بعضی از محصولات نسبت به دیگر محصولات حساسیت بیشتری دارند. بنابراین، امکان دارد فرمولی که برای یک محصول خوب کار می کند، برای گیاه دیگر مناسب نباشد. تنظیم محلول غذایی به عهده شما است. ممکن است در استفاده از این محلول ها به مشکلاتی برخورد کنید که با داشتن آگاهی از نیازهای هر گیاه و علائم کمبود و اطلاعات دیگر می توانید محلول مناسب خود را تهیه کنید.

مقادیر شناخته شده عناصر اصلی در برخی محصولات

محصول نیتروژن فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم
خیار 230 40 315 175 42
بادمجان 175 39 235 150 28
گیاهان علفی 210 80 175 180 67
کاهو 200 50 300 200 65
هندوانه 186 39 235 180 25
فلفل 175 39 235 150 28
گوجه فرنگی 200 50 360 185 45


فرمول محلول غذایی برای محصولات مختلف

میزان (g در 100 لیتر)

منبع گوجه فرنگی کاهو گل سرخ

عناصر اصلی

نیترات کلسیم 680 407 543
سولفات منیزیم 250 985 185
نیترات پتاسیم 350 404 429
کلرید پتاسیم 170 - -
فسفات منو پتاسیم 200 136 204
نیترات آمونیوم - 60 20

ریز مغذیها

شلات آهن 15 19/6 19/6
سولفات منگنز 1/78 0/96 3/9
بر 2/43 0/97 1/1
سولفات روی 0/28 0/552 0/448
سولفات روی 0/12 0/12 0/12
مولیبدات سدیم 0/128 0/128 0/127

کنترل EC:

راهنمای کلی میزان مناسب EC

  گیاهان میوه ای مثل خیار گوجه گیاهان برگی مثل کاهو و ریحان
مرحله ابتدایی رشد (کاشت دانه)

1600 -1800 mMho/cm
1120 -1260 ppm

1400 -1600 mMho/cm
980 -1120 ppm

متوسط EC 2500 mMho/cm
1750 ppm
1800 mMho/cm
1260 ppm
میوه دهی 2400 -2600 mMho/cm
1680 -1820 ppm
--------
شرایط کمی نور (زمستان) 2800 -3000 mMho/cm
2000 ppm
2000 mMho/cm
  1320 ppm
شرایط زیادی نور(تابستان) 2200 -2400 mMho/cm
1700 ppm
1600 mMho/cm
1120 ppm


آماده هرگونه پاسخ گویی به سوالات شما در این زمینه هستیم در پایان امیدواریم که این مطالب برای شما مفید واقع شده باشد و بتواند شما را در کشت هیدروپونیک قدمی به جلو ببرد. منتظر مطالب جدید ما در ارتباط با سیستم ها و روشهای جدید کشت هیدروپونیک باشید.


توجه:پیشنهاد میشود برای مطالعه بیشتر در مورد کشت هیدرروپونیک مجموعه آموزشی مقالات و کتب هیدروپونیک را دانلود کنید

دانلود


چاپ این مطلب: کلیک کنید

دستورالعمل تولید نهال نارگیل
شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 04:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 1 نظر )

ارگیل با نام علمی . Cocos nucifera L نخل زیبایی متعلق به خانواده Arecaceae و جنس Cocos می‌باشد نخل نارگیل یک گیاه گرمسیری است و پراکنش عُمده آن در بین عرض‌های ('27 و°23 شمالی و جنوبی)‌ است .بنابراین نارگیل یک گیاه مخصوص مناطق استوایی است. و بهترین رشد آن زمانی به دست می‌آید که آب و هوای گرم و مرطوب وجود داشته باشد، این گیاه آب و هوای متعادلی را دوست دارد که نوسانات آن شدید نباشد . بهترین دمای متوسط سالانه در حدود 27 درجه سانتی گراد می‌باشد و تفاوت حداقل و حداکثر دمای شبانه‌روز نباید بیش از 7 درجه سانتی گراد باشد . به نظر می‌رسد دمای پایین محدود کننده‌تر از دمای بالاست . یخ‌زدگی برای نخل نارگیل کشنده است، دمای نزدیک نقطه انجماد می‌تواند باعث به تعویق افتادن رشد گیاه به مدت 6 ماه شود . این گیاه در این مناطق در ارتفاعی که حداکثر 600 متر از سطح دریا بالاتر است ، به خوبی رُشد و نمو می‌کند . بسیاری از محققان ارتفاع 900-800 متری را بالاترین حد برای تولید محصول تجارتی می‌دانند و در بالاتر از 1000 متر از سطح دریا معمولاً نخل‌ها میوه نمی‌دهند ، نیاز به بارندگی به میزان 3000-1000 میلی‌متر با پراکندگی مناسب در سال دارد . پراکنش مناسب بارندگی، وضعیت زهکشی و ظرفیت نگهداری رطوبت توسط خاک مهم‌تر از مجموع مقدار بارندگی است . نخل نارگیل گیاهی آفتاب دوست است و به نور کامل آفتاب نیاز دارد ، متوسط میزان رطوبت نسبی هوا باید بالاتر از 60 درصد باشد. نارگیل‌ها برروی انواع خاک‌ها رشد می‌کنند اما خاک‌های سنگین برای رشد نارگیل چندان مطلوب نیست . این گیاه توانایی تحمل محدوده وسیعی از pH را دارد لیکن بهترین pH برای نارگیل حدود 7-5/5 است.
 


چاپ این مطلب: کلیک کنید

رطوبت مورد نیاز گیاهان خانگی
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 06:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

به یاد داشته باشید که داشتن گیاه در اتاق تان، محیط سالم تری برایتان فراهم می‌کند، با افزایش رطوبت و استفاده از شیوه‌های ما فواید آن را افزایش هید.

نوک برگ های گیاهان خانگی شما قهوه ای  شده، لبه برگ ها زرد و پژمرده شده اند، برگ های آن می ریزند، گل هایش خشک می شوند؟ دلیل همه موارد این است گل‌های خانگیتان از خشکی هوا رنج می‌برند. برخی از گل‌ها سازگاری بیشتری با هوای خشک دارند (برای مثال، سنسوریا، نخل دم اسبی (Beucarnea)، اکثر نخل‌ها و Ficus elastic). اما به طور کلی افزایش رطوبت اطراف گل مقاومت آن را به میزان چشمگیری بالا می‌برد.
میزان رطوبت چقدر است؟نگهداری از گیاهان خانگی


میزان رطوبت اتاق‌های خانه ممکن است تفاوت زیادی باهم داشته باشند. معمولاً حمام و آشپزخانه بیشترین رطوبت را داشته و اتاق خواب‌ها خشک‌تر هستند. در آزمایش ما راهرو‌ها خشک‌ترین هوا را داشته‌اند.
به طور کلی هوای گرم در مقایسه با هوای سرد می‌تواند آب بیشتری را نگه دارد بنابراین در طول زمستان در یک اطاق گرم برای افزایش رطوبت نسبی (میان برگ و هوا) به رطوبت بیشتری نیاز است. به همین دلیل است که در یک صبح سرد با افزایش چند درجه‌ای دما بخار آب بلند می‌شود. در روزهای زمستانی در یک اتاق دارای سیستم گرمایشی مرکزی میزان رطوبت هوا می‌تواند به اندازه میزان رطوبت صحرای ساهره شود، بنابراین تعجبی ندارد که گیاهان کمی آشفته شوند!
بهار و تابستان از خشکی هوا که می‌تواند باعث از دست رفتن مقدار زیادی از آب گیاهانتان (و کود) شود، مستثنی نیستند. میزان سرعت خشک شدن کود شیوه خوبی برای سنجش میزان خشکی هوا است.
نحوه افزایش رطوبت


۳ راه اصلی برای کمک به گیاهان خانه‌تان

 1. مه پاشی: بهتر است با آب ولرم در هنگام صبح انجام شود. بهترین کار این است که از آب باران یا آبی که قبلاً جوشانده‌اید، استفاده کنید تا مواد سفیدی روی برگ گیاه برجا نماند. حواستان باشد که بالا و پایین گیاه را مه پاشی کنید. فواید مه پاشی این است که در فصل تابستان گیاه را خنک می‌کند، برگ‌ها را تمیز کرده و کنه دو نقطه ای قرمز (spider mite)‌ را دفع می‌کند.
 2. گروه بندی: گیاهان خانگیتان را در یک گلدان بکارید یا گلدان‌ها را به طور گروهی در یک جا قرار دهید. از این طریق با بخار رطوبت خاک و برگ‌های گل، رطوبت اطراف گروه گل‌ها افزایش می‌یابد. مرکز گروه را بررسی کنید تا از عدم ابتلای آن‌ها به قارچ مطمئن شوید، مخصوصاً در طول زمستان که تهویه هوا کاهش می‌یابد.
 3. سینی شن: این بهترین راه فراهم کردن رطوبت زیاد برای گیاهان مناطق گرمسیری در محیط خشک است (برای مثال، فیلگوش (Alocasia)، فیلودندرون، آنتوریوم). برای این کار باید ذخایری از آب یا رطوبت کود/ شن در ته گیاه داشته باشیم، بدون اینکه گلدان با آن تماسی داشته باشد. برای گل‌های گرمسیری که به سختی رشد می‌کنند، سنگریزه یا سنگ مرمر یا هر چیز غیر قابل حل! را در سینی گل ریخته گلدان را روی این سنگریزه‌ها قرار داده و ته سینی آب بریزید.
برچسب‌ها: رطوبت

چاپ این مطلب: کلیک کنید

تنظیم نور گیاهان آپارتمانی
یکشنبه 14 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 0 نظر )

اگر به گیاهان خانگی علاقه زیادی دارید، ولی هیچ‌‌وقت نتوانستید از زردی و پژمردن آن‌ها جلوگیری نمایید، موارد زیر را چک کنید.

1. برگ‌های گیاه‌تان کوچک، کم‌رنگ، ضعیف و کم‌پُشت شده، رشد کندی دارد و برگ‌های پایینی در حال زرد شدن و ریختن هستند؟

گیاه خانگی تان به اندازه کافی نور دریافت نمی‌کند!

2. برگ‌های گیاه‌تان بی‌حالت شده، لکه‌های قهوه‌ایِ سوخته روی آن‌ها دیده می‌شود، چروک، خشک، پژمرده شده و شکننده‌اند؟

گل‌هایتان نور زیادی دریافت می‌کنند؛ بیشتر آن‌ها نمی‌توانند نور مستقیم را تحمل کنند!
چقدر نور لازم است؟نور، غذای گیاهان است و گیاه را قادر به فتوسنتز می‌کند (نور + آب + دی اکسید کربن= قند و اکسیژن)؛ بنابراین تعجب آور نیست که نور یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد گیاهان خانگی و یکی از سخت‌ترین سوالاتی است که برای شما پیش می‌آید. گیاهان به‌‌ همان اندازه‌ای که ظاهر مختلفی دارند، از محیط‌های مختلفی نیز آمده‌اند؛ بنابراین مقدار نیاز هر گیاهی به نور، نسبتاً متفاوت است. برخی از آن‌ها حساس هستند و برخی دیگر تقریباً در هر جایی رشد می‌‎کنند.
به طور کلی گیاهانی که گل می‌دهند، نیاز به نور مستقیم کمی دارند. شاخ و برگ‌های آن‌ها نور مستقیم را نمی‌خواهد و در نور کمتر دوام می‌آورند (گیاهان رنگارنگ نیاز به نور بیشتری خواهند داشت، در غیر اینصورت رنگهای خود را از دست می‌دهند). کاکتوس و گیاهانی که آب را در خود ذخیره می‌کنند (succulent)، نیاز به نور زیادی دارند (به یاد داشته باشید که بیشتر نخل‌های خانگی از نور مستقیم خورشید بیزارند و هیچ وجه مشترکی با کاکتوس یا نخل‌های نور‌دوست ندارند).
نحوه اندازه‌گیری شدت نور

نور گیاهان آپارتمانی

وقتی انسان به اطراف نگاه می‌کند، مردمک چشم‌هایش تنگ و گشاد می‌شود تا میزان نوری را که به چشم‌ها وارد می‌شوند، کاهش یا افزایش دهند. این مسئله چشمان انسان را در ارزیابی شدت نور به خطا می‌اندازد! کاهش میزان نور از یک پنجره تا فاصله ۳ متری آن واقعاً تعجب آور است.

برچسب‌ها: نور

چاپ این مطلب: کلیک کنید

کاشت آووکادو
شنبه 6 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 05:32 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست علیزاده | ( 1 نظر )

می توانید گیاه آووکادو را تا زمانی که بزرگ شود، در خانه و به عنوان یک گیاه آپارتمانی نگهداری کنید.

گیاه آووکادو یک درختِ واقعی است که می‌تواند تا ارتفاعِ 9 تا 18 متر رشد کند. رشد دادنِ این گیاه در منزل سرگرم کننده و آسان است. بسیاری از باغبانان گیاهِ آووکادو را به یک گیاهِ آپارتمانی تبدیل کرده‌اند. این افراد معمولاً کاشتِ این گیاه را از دانه آن آغاز می‌کنند و این کار را با درآوردنِ هسته میوه آووکادو و ریشه دار نمودنِ آن انجام می‌دهند.
آووکادو از گیاهان بومی آمریکای مرکزی و جنوبی بوده و درختی همیشه سبز است. میوه این گیاه بسیار مغذی است و حاوی میزانِ زیادی ویتامین، مواد معدنی و چربی‌های مفید است. از این میوه در بسیاری از سالاد‌ها و انواعِ سوپ‌ها و خوراک‌ها استفاده می‌شود. خصوصاً آووکادو در بسیاری از دستورالعمل‌های غذایی اسپانیایی و مکزیکی رایج است.
آووکادو همچنین «گلابی تمساح» نیز نامیده می‌شود.


چگونه گیاه آووکادو را رشد دهیم؟
در اینجا مراحل ساده رشد دادنِ این گیاه را به شما آموزش می‌دهیم:

 • میوه آووکادو را برش داده و آن را باز کنید.
 • با دقت هسته میوه را خارج کنید و مواظب باشید که با چاقویتان به آن آسیبی نرسانید.
 • هسته را تمیز کنید و اجازه دهید تا به مدت یک شب بیرون مانده و خشک شود.
 • سپس پوشش (پوسته) خشک شده و کاغذیِ بیرونیِ میوه را جدا کنید.
 • هسته میوه دارایِ یک سرِ مسطح و یک سرِ نسبتاً تیز‌تر است. آن را از سطحِ صاف داخلِ آب قرار دهید. برای این کار:
 • 3 یا 4 خلال دندان را در اطرافِ هسته فرو ببرید.
 • یک لیوان کوچک یا شیشه خالی مربا را از آب پُر کنید.
 • هسته را طوری داخلِ ظرفِ آب قرار دهید که خلال دندان‌ها رویِ لبه ظرف قرار گرفته و سطحِ صافِ هسته داخلِ آب فر رود (سمتِ تیز خارج از آب و به سمتِ بالا قرار بگیرد- مطابق شکل).
 • میزانِ آب را به گونه‌ای تنظیم کنید که 3/1 تا 2/1 هسته داخلِ آب قرار بگیرد.
 • سپس ظرفِ آب را به همراهِ هسته داخلِ آن داخلِ کمد، کابینت و یا هر فضایی که دور از نور خورشید است، قرار دهید.
 • سپس به طورِ منظم به آن سر بزنید و در صورتِ لزوم به آن آب بیافزایید.

در عرض 10 تا 12 هفته، دانه ریشه خواهد کرد و سپس جوانه‌ای نیز در بالایِ آن ظاهر خواهد شد. پس از آن می‌توانید دانه را از آب خارج کرده و آن را در خاک بکارید.

هنگامی که گیاه‌تان به ارتفاعِ 15 تا 20 سانتی‌متر رسید، می‌توانید بالایِ ساقه آن را فشار دهید تا به رشدِ عرضی و پُر شدنِ گیاه‌تان کمک کنید. درخت آووکادو باید سال‌ها رشد کند. این گیاه می‌تواند در داخلِ خانه پرورش داده شود. در مناطقِ جنوبی این گیاه را در خارج از خانه رشد می‌دهند.

این گیاه را به طورِ کامل آبیاری کنید. در فاصله بین آبیاری ها اجازه دهید که خاکِ گیاه کاملاً خشک شود. می‌توانید به خاکِ گیاه‌تان ماهی یکبار یک تقویت کننده عمومی بیافزایید. گیاه آوکادوتان نورِ خورشید متوسط تا زیاد  را ترجیح می‌دهد.
چاپ این مطلب: کلیک کنید

تعداد کل صفحات: 25


برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید